Axel spår i Malmö

 

Axel spårar i ett bostadsområde i Malmö. Spåret har legat omkring en timme. Temperaturen är kring noll och en del vind. Med en smeller torkade jag av dörrhandtaget på spårläggarens bil. Men ser att Axel får en del problemi gatukorsningarna när det plötsligtkan komma vind från flera håll samtidigt och det finns vittring från alla hållen.

Copyright © 2012 . All Rights Reserved