Viktiga hjälpmedel

Viktiga hjälpmedel

 

På spåret kommer hunden att möta ett oändligt antal störningar, problem, vittringar, underlag, väderförhållande. Innan hunden är genomtränad behöver hunden möta så många olika förhållanden och kombinationer av förhållande som möjligt. Spårträningen måste varieras och dokumenteras.

 

Stegringsplan

 

Det är många faktorer som påverkar ett spår, vilka möjligheter hunden har att klara spåret. Spårets ålder, väder och vind, underlag, smitta, spårläggaren, med mera. För att hunden ska kunna anses fulldresserad krävs det att den har erfarenhet av alla tänkbara varianter av de olika faktorer som kan spela in. För hundföraren kan det vara svårt att hålla reda på alla varianter.

 

En stegringsplan omfattar alla de faktorer som kan påverka ett spårs svårighetsgrad.För varje faktor finns sedan en lista över alla tänkbara varianter, från den lättaste till den svåraste, till exempel från gräsmatta utan smitta av mänsklig vittring till en central gågata i en stad.

 

Jag vill ha kontroll över dressyren av mina hundar och vilka svårigheter de möter. Jag brukar göra så att när jag ökar en svårighet, till exempel byter underlag, så minskar jag samtidigt svårighetsgraden på minst en annan faktor, till exempel minskar mängden mänsklig smitta i spårområdet. På det sättet kan jag kontrollera stegringen av svårigheterna samtidigt som sannolikheten ökar att hunden ska lyckas varje gång.

 

Den långsamma stegringen behöver inte betyda att hundens inlärning går långsammare, tvärt om, eftersom hunden med ökande erfarenhet oftast klarar stegringen på första försöket.

 

Hundarna är individer och olika. En del hundar har problem med vissa typer av svårigheter, till exempel störande människor, andra kan ha problem med vinden eller vissa underlag. Utkastet till stegringsplan som finns här under är bara ett exempel på hur den kan se ut.

 

Utgångspunkten måste vara den egna hunden och dess utbildningsståndpunkt. Anpassa stegringsföljden till din egen hund. Ibland inbillar vi oss att något måste vara mycket svårt för hunden, men hunden håller inte med utan löser problemet på första försöket utan att den ens visar oss att den mött en svårighet. Det betyder inte att man helt kan hoppa över momentet, för hunden behöver erfarenheten men du kan kanske gå snabbare fram med just den faktorn.

underlag fuktighet vind temperatur ljus smitta spår/smitta störningar inne/ute

kort gräs regn ingen < -10 dagsljus djur 0 - > 1 tim blinkande ljus kontor

ängsmark dimma svag 1-3 m/s -5 - -10 gryning hundar 0 - 30 min fordon industri

skog dagg lätt 4-7 m/s 0 - -5 skymning människor 0 - 15 min människor bostad

blockmark torrt medel 8-11 m/s 5 mörker fordon 0 - 10 min hundar varuhus

barrtäcke hård 12-18 m/s 10 nermörkt blandat 0 - 5 min vilt ute

grus kuling 19-24m/s 15 konstljus 0 - 0 buller

asfalt byig 20 5 min - 0 skott

betong/sten 25 10 min - 0

bar jord >30 15 min - 0

> 30 min - 0

Träningsjournal

 

Efter de första hundra spåren börjar det flyta ihop, åtminstone i mitt minne. Vilka svårigheter har jag och min hund verkligen arbetat oss igenom? Hur löste/löste inte hunden svårigheterna? Vad gjorde jag?

 

Naturligtvis kommer jag ihåg vissa spår, sträckning, svårigheter och hundens beteende, men det är undantag. Därför skriver jag kontinuerligt en träningsjournal för vardera hunden.

 

Träningsjournalen bör innehålla samma faktorer som stegringsplanen, bland annat tid på dagen, liggtid, ålder på smitta, vind, underlag, fuktighet, spårläggare, längd, störningar, typ av smeller. Dessutom beskriver jag också hur hunden betedde sig och hur hunden rörde sig i förhållande till spåret och vinden. Ibland tar jag också med vad som hände före påsläppet, särskilt om det kan ha påverkat spårarbetet, och hur jag själv betedde mig.

 

När jag sedan går tillbaka i träningsjournalen är det lätt att upptäcka om jag har låst mig i vissa mönster eller om hunden föredrar vissa spårläggare eller har svårigheter med en viss variant, till exempel mörker.

 

Eniro Maps, Google Maps och alla olika GPS-appar till telefonen gör allt mycket enklare. Både spåret och hundens spår kan läggas över varandra. Vindriktningen kan läggas till och det blir lättare att bedöma vad som egentligen hände.

Med hjälp av stegringsplanen och träningsjournalen är det sedan lätt att planera spårträningen, vilka som är de naturliga stegringarna, hur spårläggaren ska bete sig, vilka svårigheter vi ska träna mer på. Det blir också väldigt enkelt om jag som förare gör systematiska fel eller om hunden hamnar fel i speciella situationer.

Copyright © 2012 . All Rights Reserved